Nylon Top Hat Insulating Washers

Code Description Price Quantity
3207 M10 TOP HAT INSULATING WASHER NYLON £17.32 (exc VAT) per Hund£20.78 (inc VAT) per Hund
3201 M12 TOP HAT INSULATING WASHER NYLON £20.38 (exc VAT) per Hund£24.46 (inc VAT) per Hund
3202 M16 TOP HAT INSULATING WASHER NYLON £43.16 (exc VAT) per Hund£51.79 (inc VAT) per Hund