Nylon Top Hat Insulating Washers

Code Description Price Quantity
3207 M10 TOP HAT INSULATING WASHER NYLON £16.72 (exc VAT) per Hund£20.06 (inc VAT) per Hund
3201 M12 TOP HAT INSULATING WASHER NYLON £19.67 (exc VAT) per Hund£23.60 (inc VAT) per Hund
3202 M16 TOP HAT INSULATING WASHER NYLON £41.66 (exc VAT) per Hund£49.99 (inc VAT) per Hund